Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ο κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας

Οδηγίες Προστασίας

Πολυμέσα

112

Χάρτης σημείων Συγκέντρωσης Περιφέρειας Ηπείρου

Για να εμφανίσετε τα σημεία συγκέντρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, παρακαλώ πατήστε πάνω στο εικονίδιο αριστερά

Scroll to Top