Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ο κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος.

Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας
  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας

Χάρτης σημείων Συγκέντρωσης Περιφέρειας Ηπείρου

Για να εμφανίσετε τα σημεία συγκέντρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, παρακαλώ πατήστε πάνω στο εικονίδιο αριστερά

Scroll to Top